Закони - Освіти

Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале
Закон України "Про професійно-технічну освіту"

№103/98-ВР, із змінами від 19 грудня 2006 р.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.
• Розділ 1. Загальні положення
• Розділ 2. Управління та організація професійно-технічної освіти
• Розділ 3. Професійно-технічні навчальні заклади
• Розділ 4. Організація навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах
• Розділ 5. Зміст професійно-технічної освіти
• Розділ 6. Суб'єкти професійно-технічної освіти
• Розділ 7. Особливий соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів
• Розділ 8. Педагогічні працівники
• Розділ 9. Фінансово-економічні відносини у галузі професійно-технічної освіти
• Розділ 10. Міжнародне співробітництво
• Розділ 11. Відповідальність за порушення Закону України "Про професійно-технічну освіту"
• Розділ 12. Прикінцеві положення

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.

Законодавство України про професійно-технічну освіту
Законодавство України про професійно-технічну освіту базується на Конституції України і складається з Закону України "Про освіту", цього Закону та інших нормативно-правових актів. Законодавство України в галузі професійно-технічної освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів і установ професійно-технічної освіти.

Стаття 2.
Завдання Закону України "Про професійно-технічну освіту"
Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно-технічної освіти з метою: забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації; задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках; сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної освіти та професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.

Стаття 3.
Професійно-технічна освіта (Назва статті 3 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)
Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах. (Частина перша статті 3 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)
Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг. (Частина друга статті 3 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)
Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. (Частина третя статті 3 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)
Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії. (Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом №1158-IV від 11.09.2003)
Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності. (Частина п'ята статті 3 в редакції Закону №1158-IV від 11.09.2003)
Перепідготовка робітників - це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку.
Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Радимо ознайомитись набув чинності новий Закон України "Про освту"від 7 грудня 2017 року N 2233-VIII) У вас немає доступу до завантаження файлів з нашого сервера
Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI*
У вас немає доступу до завантаження файлів з нашого сервера
5 лютого 2012 року набув чинності довгоочікуваний Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI*.
Закон розроблено з метою створення та забезпечення ефективного функціонування системи професійного розвитку працівників підприємств, установ та організацій, їхнього професійного навчання, атестації та підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання.

У вас немає доступу до завантаження файлів з нашого сервера

скачать софт