Методичка викладача

Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале
До питання про поурочне планування.

Важливо пам'ятати, що «в педагогіці, піднесеній до рівня мистецтва, як і у всякому іншому мистецтві, не можна міряти дії усіх діячів з однієї мірки, не можна закабаляти їх в одну форму; але, з іншого боку, не можна і допустити, щоб ці дії були абсолютно довільні, неправильні і діаметрально протилежні» (Н.І. Пирогов).
Справедливі нарікання викладачів - предметників доводять те, що педагогічна наука доки все ще відстає від вимог життя. В той же час будь-який педагог-практик може відмітити, що педагогічний процес підкоряється об'єктивним закономірностям, лише знання і їх дотримання можуть забезпечити ефективність педагогічної діяльності. При цьому і досвід, і теорія показують, що в педагогіці і методиці немає однозначних рішень, неможливе гарантоване повторення одного дня отриманих результатів. Педагогічні закономірності стохастичні і варіативні.
У чому ж полягає безпосередня підготовка викладача до уроку? Що таке поурочне планування? Безпосередня підготовка викладача до уроку — це планування уроку, конкретизація тематичного планування стосовно кожного окремо взятого уроку, продумування і складання плану і конспекту уроку після того, як визначені основний зміст і спрямованість уроку. План уроку потрібний кожному викладачеві незалежно від його стажу, ерудиції і рівня педагогічної майстерності. Складається він на основі поурочно - тематичного плану, змісту програми, знання викладачем учнів, а також рівня їх підготовки. У плануванні уроку і розробці технології його проведення потрібне обдумування мети уроку, кожного його кроку і запис в тій або іншій формі плану уроку.
План уроку — це початок творчого пошуку, засіб ефективності уроку, реалізація задуму викладача, фундамент натхнення і талановитої імпровізації.
Методична підструктура уроку, що розробляється викладачем на основі дидактичної структури, характеризується великою варіативністю. Так, на одному уроці вона може передбачати розповідь викладача, постановку питань на відтворення учнями повідомлених ним знань, виконання вправ за зразком, рішення завдань та ін.;
- на іншому — показ способів діяльності, відтворення учнями, рішення завдань із застосуванням цього ж способу в нових, нестандартних ситуаціях та ін.;
- на третьому — рішення пошукових завдань, за допомогою яких отримуються нові знання, узагальнення викладача, відтворення знань і так далі. Все це свідчить про те, що практично неможливо дати єдину схему для усіх уроків по усіх учбових предметах, що вивчаються в навчальному закладі.
При створенні методичного проекту уроку викладач виходить з принципу оптимального досягнення мети, де важливу роль в забезпеченні успішності учбово-пізнавального процесу — процесу відтворення колишніх і засвоєння нових знань — грають: створення мотивації, психологічного комфорту, урахування вікових і індивідуальних особливостей учнів.
Для викладача украй важливо, розуміючи об'єктивну багатоплановість процесів на уроці, не задовольнятися їх стихійним ходом, а постійно шукати і знаходити оптимальні варіанти взаємодії елементів уроку одного з одним.
Хороший урок — це той урок, де панує ділова творча обстановка, де бажання учнів роздумувати — б'ють ключем, де вони охоче вступають в діалог з викладачем, один з одним, авторами тих або інших теоретичних концепцій і побажань, не боячись потрапити в халепу.
Викладач - експерт
Викладач, що підбирає програмне забезпечення до свого уроку, повинен самостійно оцінювати знайдені ним матеріали і використовувати на уроці тільки ті з них, які відповідають основним змістовно-методичним і дизайно-ергономічним вимогам.

Т.В. Шершень, методист МПЛ

скачать софт